Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

Veröffentlichung Przewodnik po EUWT dla podmiotów współpracy transgranicznej

Herausgeber: BMVI Erschienen: Mai 2014 URN: urn:nbn:de:101:1-201406232619 Preis: Kostenlos

PDF

797KB Datei ist barrierefrei/barrierearm

W ramach projektu badawczego pt. "Potencjały współpracy transnarodowej i transgranicznej wynikające z wykorzystania instrumentu EUWT (Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej)" przeanalizowane zostały możliwości zastosowania tego instrumentu jak i wynikające zeń ograniczenia. Do tej pory brak jest EUWT z siedzibą statutową w Niemczech. Zainteresowane podmioty deklarują jednak coraz większe zainteresowanie takim rozwiązaniem.

W przewodnikach dotyczących tworzenia EUWT w zakresie współpracy transnarodowej i transgranicznej wyjaśniono zalety i ewentualne wady jak również stworzono neutralny poradnik pomocny w podejmowaniu decyzji dotyczących utworzenia EUWT. Przewodniki były przedmiotem dyskusji z praktykami i naukowcami; wskazano na ich podstawowe znaczenie oraz nadzwyczajną przydatność. Niniejszy przewodnik jest skierowany przede wszystkim do podmiotów współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-niemieckim.

Wydawca
Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury cyfrowej (BMVI)

Opieka naukowa
Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury cyfrowej (BMVI)
Dr. Katharina Erdmenger

Federalny Instytut Badań nad Budownictwem, Miastami i Przestrzenią (BBSR)
w Federalnym Urzędzie do spraw Budownictwa i Ładu Przestrzennego (BBR)
Dr. Wilfried Görmar

Opracowanie
Spatial Foresight, Berlin
Sabine Zillmer (kierownictwo), Kai Böhme, Christian Lüer

we współpracy z

EureConsult, Echternach
Thomas Stumm


Materiały informacyjne
urn:nbn:de:101:1-201406232642
Download (PDF, 638KB, Datei ist barrierefrei/barrierearm)


Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Lista kontrolna
  2.1 Czy zachodzi potrzeba utworzenia EUWT?
  2.1.1 Jakie wymagania lub potrzeby istnieją względem współpracy?
  2.1.2 Deklaracje polityczne
  2.2 Pytania zasadnicze
  2.2.1 Jakie cele mają zostać osiągnięte przy pomocy współpracy w formie EUWT?
  2.2.2 Jakie zadania (i w jakim zakresie) powinno przejąć EUWT?
  2.2.3 Czy istnieją inne, realne alternatywy dla EUWT?
  2.2.4 Jakiego obszaru powinna dotyczyć współpraca lub na jakim obszarze powinno działać EUWT?
  2.2.5 Jacy partnerzy powinni zostać członkami EUWT albo zostać włączeni we współpracę z EUWT?
  2.2.6 Gdzie EUWT powinno mieć swoją siedzibę?
  2.2.7 Jakie możliwości lub ograniczenia wynikają dla utworzenia EUWT z przepisów krajowych?
  2.2.8 W jaki sposób ma być finansowane EUWT?
  2.2.9 Kto ponosi odpowiedzialność i w jakim zakresie?
  2.2.10 Czy istnieją ewentualnie czasowe ograniczenia związane z utworzeniem EUWT?
  2.2.11 Jakich nakładów i korzyści należy się spodziewać w związku z utworzeniem EUWT?
  2.3 Utworzenie EUWT
  2.3.1 Wynegocjowanie i sporządzenie konwencji oraz statut
  2.3.2 Wdrożenie i przeprowadzenie postępowania w celu złożenia wniosku o wydanie zgody na utworzenie/przystąpienie do EUWT
  2.4 Rozpoczęcie działalności przez EUWT


Materiały informacyjne:

 1. Rozporządzenie o EUWT
 2. Polska ustawa o EUWT
 3. Urzędy właściwe w RFN
 4. Ogólne kontakty istotne w sprawach dot. EUWT
 5. Linki do przykładowych statutów i konwencji
 6. Najważniejsza literatura (bez gwarancji kompletności)


>> Niniejsza publikacja w języku niemieckim

Diese Seite

Hinweis zur Verwendung von Cookies

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie über den folgenden Link: Datenschutz

OK